Vad är Ung SWB Cup?

7 mar 2017

Vad är Ung SWB Cup?
Ung SWB Cup startade som ett projekt 2014 och sedan dess har Ung SWB åkt runt på otaliga skolor varje år. Vi erbjuder en träningsdag där vi kommer ut till en naturbruksskola och håller i löshoppning, exteriörbedömning och häst vid hand tillsammans med SWBs domare. 

Syftet med Ung SWB Cup.
Syftet med cupen är att skapa ett intresse för ungdomarna och ökad förståelse för avel och uppfödning, ge dem grundläggande kunskaper i exteriör- och löshoppningsbedömning och häst vid hand samt ge dem en första inblick i våra avelsaktiviteter. Vi vill också ge dem chansen och skapa ett intresse till att vara med på Ung SWBs kurser och utbildningar

Träningsdagar under april och maj
Under våren hålls träningsdagar på alla anmälda skolor. Vi erbjuder skolorna två olika alternativ för träningsdagarna, se nedan. Läs mer om vilka skolor som är anmälda under Träningsdagar våren 2017

Finaler hösten 2017
I höst anordnas två finaler, en i region mitt och en i region syd, där skolorna får möta varandra.  Mer information om finalerna 2017 kommer under våren.

Alternativ 1: 3 h upplägg, kl. 09.00-12.00.
Löshoppning
Exteriörbedömning
Fikapaus
Häst vid hand

Alternativ 2: 4 h upplägg, 2h kl. 10.00–12.00 och 2 h 13.00–15.00
Kl.10.00-12.00
Löshoppning
Lunch
Kl.13.00-15.00
Exteriörbedömning
Häst vid hand

Vid frågor om Ung SWB Cup kontakta:
Josefine Tinglöf
Ung SWB
josefine.tinglof@swb.org

lagom strl

Konceptet för Ung SWB Cup kommer från internationella Young Breeders som är en del av WBFSH. 
Läs mer om Young Breeders, internationellt ungdomsarbete
Läs mer om VM för Young Breeders.

När man tävlar med Ung SWB ingår följande moment:

  • Teoriprov: En frågebas med 200 frågor och svar finns under "Reger och anvisningar".  Till provet väljs sedan 20 av dessa frågor ut. Alla frågor är på engelska.
  • Grooming: Varje lag groomar en häst under 45 minuter. Lista över tillåten utrustning finns under "Regler och anvisningar". Hästarna visas sedan upp för en domare som inspekterar ryktning, knoppning etc.
  • Bedömning av löshoppning: Två förhästar hoppar först, poängen redovisas och hästarna kommenteras av domaren/läraren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala. Sedan hoppar ytterligare tre hästar som bedöms i tävlingen. Rekommendationer för löshoppningens bana finns under "Regler och anvisningar".
  • Bedömning av gångarter och exteriör: En förhäst poängbedöms först, poängen redovisas och hästen kommenteras av domaren/läraren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala.
  • Visning av häst vid hand: Varje får en häst tilldelad och en startlista görs. 10-15 minuter innan sin starttid får man hämta ut sin häst för att träna. Hästen visas sedan upp för domaren på en triangelformad bana.(Anvisningar finns under "Regler och anvisningar"). Visarens prestation bedöms enligt särskilt protokoll.

 Ung SWB Cup är ett projekt inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom ett avtal mellan staten och trav-/galoppsporten som äger ATG. Av HNS ekonomiska medel har ca 5 miljoner kronor öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2016.