Regler och anvisningar

7 mar 2017
 • Allmänna regler

Lagen skall bestå av elever som studerar vid ett naturbruksgymnasium, vilken årskurs är upp till varje skola att besluta. Laget består av 4 personer och det är de 3 bästa resultaten som räknas i varje gren. Alla fyra lagmedlemmarna är med och tävlar i alla grenar men går också bra med enbart tre starter i en gren. Vinner gör det lag som har den bästa sammanlagda poängen i alla momenten.

Övriga regler och anvisningar för de olika delmomenten se nedan.

När det gäller de lokala uttagningarna får varje skola fritt bestämma hur man väljer att göra för att det på bästa sätt ska passa in i undervisningen.

Grenspecifika regler och anvisningar

 • Teoriprov: En frågebas med 200 frågor och svar finns här Det korrekta svaret på varje fråga är markerat i rött. Till provet väljs 20 av dessa frågor ut. Alla frågor är på engelska.
   
 • Grooming: Varje lag groomar en häst under 45 minuter. Kan göras i boxen med möjlighet att binda upp hästen. Utrustning finns på plats. En lista över godkänd utrustning finns här.  Hästarna visas sedan upp för en domare som inspekterar ryktning, knoppning etc. Ett protokoll för detta finns här.
   
 • Bedömning av löshoppning: Två förhästar hoppar först, poängen redovisas och hästarna kommenteras av domaren/läraren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala. Sedan hoppar ytterligare tre hästar som bedöms i tävlingen. Rekommendationer för löshoppningens bana finns här. Bedömningsprotokoll finns här.
  Totalt används fem hästar. Varje häst tar 10-15 minuter, total tidsåtgång 1h 30min inklusive viss extra tid för förklaringar.
   
 • Bedömning av gångarter och exteriör: En förhäst poängbedöms först, poängen redovisas och hästen kommenteras av domaren/läraren för att alla ska kunna lära sig och stämma av sin skala. Därefter bedöms ytterligare två hästar som räknas i tävlingen.Bedömningsprotokoll finns här.
  Totalt används tre hästar. Förhästen tar ca. 30 minuter, de övriga två hästarna 15min per häst. Total tidsåtgång 1h.
   
 • Visning av häst vid hand: Varje tävlande får en häst tilldelad och en startlista görs. 10-15 minuter innan sin starttid får man hämta ut sin häst för att träna. Hästen visas sedan upp för domaren på en triangelformad bana. Anvisningar för banan och för hur visningen går till finns här. Visarens prestation bedöms enligt ett särskilt protokoll som finns här.
  Antalet hästar bestäms av antalet tävlande. Lämpligt är att varje häst springer tre – fyra gånger var. Har vi tio lag innebär det mellan 10-13 hästar. Räkna med 5 minuter per start.

Allmän information ang hästarna

Samma hästar kan med fördel användas till flera moment. Det är dock viktigt att tänka på att man inte använder samma hästar som förhäst och bedömningshäst i samma gren, då blir det lite för lätt. Det är bra om alla hästar som ska delta senare under dagen är med på groomingen på morgonen, då är de redan fina och fixade inför kommande moment.

Det moment som är mest krävande för hästarna är löshoppningen. Ni känner era hästar bäst och vet vilka som lämpar sig för respektive moment och hur mycket varje häst orkar. Kan också vara bra att tänka på att alla hästar inte är ”medelmåttor”, det gör det också lite tråkigare och mindre lärorikt. Kan man låna in någon häst som eleverna inte känner så är det naturligtvis roligt men inget krav!

Ung SWB Cup är ett projekt inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom ett avtal mellan staten och trav-/galoppsporten som äger ATG. Av HNS ekonomiska medel har ca 5 miljoner kronor öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2016.