SWBs ungdomsutskott 2016

8 mar 2017

mindre format

 • Vad är SWBs Ungdomsutskott?
  SWB har under de senaste två åren tagit ett stort steg framåt när det gäller ungdomsinflytandet. I SWB finns nu ett aktivt ungdomsutskott med sju platser, ungdomsutskottets ordförande sitter dessutom med i SWBs styrelse och i alla SWBs övriga utskott (avels-, marknads-, sto- och unghäst- och domarutskottet) representeras ungdomsutskottet och Ung SWB av en person. 
 • Vad gör Ungdomsutskottet?
  Ungdomsutskottets uppgifter är att planera och delta vid UngSWbs aktiviteter och evenemang, fånga upp medlemmars önskemål och lägga fram förslag till SWBs styrelse, stötta sina regionala föreningar samt rappportera på sociala medier.
 • Mål för 2017
  Under 2017 kommer fokus att ligga på att hitta en bättre struktur för utskottsarbetet och att öka kommunikation, både i ungdomsutskottet och mellan ungdomsutskottet och medlemmarna. Arbetet kommer även fokusera på att få till rutiner för kontinuerlig rapportering från de styrelsemöten och utskottsmöten i SWB som våra ungdomar medverkar i. Flera av dem som sitter i ungdomsutskottet blir under 2017 för gamla och därmed är ett mål för 2017 att hitta nya representanter i ungdomsutskottet. Det finns därmed stora möjligheter för våra yngre medlemmar att engagera sig ännu mer i Ung SWBs arbete.

Ungdomsutskottets representatanter:

 • Gabriella Lynghed, 23 år, Skåne-Tranås
  Ordförande i ungdomsutskottet. Representant i SWBs styrelse samt avelsutskottet
  gabby_ossi@hotmail.com
  Gabriella mindre stl
  Studerar på Lunds Universitet och äger själv flera hästar som hon tävlar och utbildar. 
 • My Håkansson, 25 år, Lomma
  Representant i sto & unghästutskottet, suppleant till styrelsen och avelsutskottet
  myhakansson@yahoo.se

  My mindre storlek
  Läser till Lantmästare vid SLU Alnarp, tidigare Bollerups Naturbruksgymnasium inriktning häst. Bor i Sövde   utanför Sjöbo med sina hundar och hästar. Är väldigt intresserad av avel och unghästutbildning.
   
 • Malin Larsson, 21 år, Falköping
  mlarssonn@outlook.com
  Malin - mindre storlek
  Jobbar till vardags i skogen med manuell huggning samt utkörning med häst. Uppvuxen i en hästfamilj som bedriver kallblods avel, därav avelsintresset. Har ett stort intresse för unghästar och sysslar sedan 3år tillbaka enbart med avel. När hon inte är i skogen eller fixar med hästarna så fotograferar hon gärna.
   
 • Agnes Persson, 25 år, Ystad
  Representant i domarutskottet
  agnes.persson@outlook.com

  agnes mindres torlek
  Studerar ekonomi vid Lunds Universitet och har tidigare gått på Önnestads Naturbruksgymnasium med inriktning häst. Är väldigt avelsintresserad och har varit med i Ung SWB i ett flertal år. Föder tillsammans med sina föräldrar upp SWB i liten skala för hoppning och dressyr och rider själv dressyr.

   
 • Jelena Femic, 25 år, Motala
  Suppleant till sto & unghästutskottet
  jelenafemic@hotmail.com
  Jelena mindre stl
  Jobbar som monteringsoperatör på ett företag nära Motala. Jelena har till vardags fyra stycken SWB hästar inklusive sin egen och de flesta är unghästar. Huvudsakligen fälttävlansryttare men tävlar även hoppning och tycker att det är väldigt roligt att utbilda och se unghästar utvecklas!
   
 • Ella Fasting, 18 år, Gävle
  ellafasting98@gmail.com
  Ella F mindre stl.jpg
  Pluggar sista året på Strömsholms Ridsportgymnasium. Är medlem i ungdomsutskottet sedan 2016. 
   
 • Ann-Charlotte Cadier, 29 år, Laholm
  SWB representant
  ann-charlotte.cadier@swb.org
  Anncha mindre stl

  Halvtidanställd på SWB med ansvar för ungdomssatsningen. Driver egen hästgård och ridsportsbutik, föder upp SWB-hästar, tävlar dressyr och närmar sig steget att bli dressyrdomare.  Ung SWB är en satsning inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Ung SWB drivs i av Swedish Warmblood Assoociation (SWB). Ung SWB finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), av HNS ekonomiska medel har ca 5 miljoner kronor öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2016.