Ledarskapsutbildning för Ung SWB-medlemmar

17 mar 2016

Hästnäringens Unga Ledare är ett ledarskapsprogram finansierat av Hästnäringens Nationella Stiftelse. Till helgen är det dags för den första träffen och från Ung SWB kommer sju medlemmar delta.

Unga Ledare är ett ledarskapsprogram med fokus på att förbereda och rekrytera unga till hästnäringens beslutande organ. I programmet ingår bland annat grundläggande kunskap om ekonomi, personlig utveckling, mental träning och ungt inflytande. Deltagarna möts vid tre fysiska tillfällen under 2016 mellan mars till november. 

Läs mer om Hästnäringens Unga Ledare - ett ledarskapsprogram för unga som vill göra skillnad

Till helgen, den 19-20 mars, är det dags för den första träffen i Bromma.
I ledarskapsprogrammet kommer sju medlemmar från Ung SWB ingå:

  • Malin Larsson, 20 år
  • Jelena Femic, 25 år
  • Emmy Leander, 19 år
  • My Håkansson, 26 år
  • Agnes Persson, 25 år
  • Agnes Mårs, 26 år
  • Gabriella Lynghed, 25 år


    Unga ledare mindre