Lägesrapport från Ung SWB Cup

4 maj 2016

Träningsdagarna inför Ung SWB Cups finaler i höst är igång för fullt. Nio av de tolv deltagande skolorna är besökta. Drygt 150 hästelever har hittills deltagit i träningsdagarna på landets olika naturbruksskolor. De har fått lära sig mer och tränat praktiskt på att bedöma exteriör och hoppteknik samt att visa häst vid hand. 

Besökta skolor:

 • Ridskolan Strömsholm, Västerås
 • Önnestadgymnasiet, Kristiansstad
 • Ingelstadgymnasiet, Växjö
 • Segragymnasiet, Östra Ljungby
 • Nordviksskolan, Kramfors
 • Dille Gård Naturbruksgymnasium, Östersund
 • Stiernhööksgymnasiet, Rättvik
 • Realgymnasiet, Uppsala
 • Naturlära Ridgymnasium, Bollnäs

På varje skola har eleverna fått en praktisk genomgång i de olika momenten med en av SWBs domare. De domare som har alternerat på de olika skolorna är Lars Berglund, Harald Jönsson och Ann-Kristin Karlsson. Ett intresse för att bedöma och visa hästar har väckts hos många elever och de har diskuterat exteriör och hoppteknik för fullt med domarna och varandra.  

Tre skolbesök återstår med tolalt cirka 100 elever. 

 • Svenljunga och Strömmaskolan, Borås
 • Realgymnasiet, Göteborg
 • ​Vretagymnasiet, Linköping

I höst anordnas två finaler där skolorna möter varandra i momenten exteriör- och löshoppningsbedömning, häst vid hand, grooming och ett teoritest.

Läs mer om Ung SWB Cup 
Gå med i facebook evenemanget Ung SWB Cup 
För fler bilder se Ung SWB Cup

12439375_1696023937320190_5397299839105290857_n.jpg

Åk.1 och 2 Strömsholms Ridsportsgymnasium var först ut.
11 april 2016.

Önnestad.jpg
Eleverna på Önnestadsgymnasiet utanför Kristiansstad tillsammans med domare Lars Berglund. 
12 april 2016.

Ingelstad.jpg
Ingelstadgymnasiet och systerskolan från Ingelstorp lyssnar intresserat på exteriörgenomgången.
14 april 2016.

Segra.jpg
Fullt fokus under exteriörbedömningen på Segragymnasiet i Östra Ljungby.
15 april 2016.  

Nordvik.jpg
Hästeleverna på Nordviksskolan, norr om Härnösand.
19 april 2016.

Dille.jpg
Glada elever tillsammans med domare Harald Jönsson på Dille Gård naturbruksgymnasium i Östersund.
20 april 2016.

Stiernhööks.jpg
"Walk - side view", fokuserat grupparbete under exteriörbedömningen på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik.
26 april 2016. 

 

Uppsala.jpg
Hästeleverna på Realgymnasiet i Uppsala tillsammans med domare Ann-Kristin Karlsson.
27 april 2016. 

Natur.jpg
Naturlära Ridgymnasium norr om Bollnäs. 
28 april 2016.
 

Vid frågor om Ung SWB Cup kontakta:
Emmy Leander
emmy.leander@swb.org

Ung SWB Cup är ett projekt inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Satsningen finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom ett avtal mellan staten och trav-/galoppsporten som äger ATG. Av HNS ekonomiska medel har ca 5 miljoner kronor öronmärkts för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar under 2016.