Ston

22 feb 2016 Avel

Har Du ett sto är Du kanske intresserad av att använda det i avel? För att främja aveln av den svenska varmblodiga ridhästen bör man endast avla på lämpliga ston. Du kan få besked om ditt sto är lämpligt eller inte genom att visa det för bedömning. Vid treårstest och kvalitetsbedömning får Du dels en helhetsbedömning av Din häst och dels en rekommendation om stoets vidare karriär som eventuellt avelssto. De ston som av olika anledningar inte visas vid dessa bedömningar kan visas vid fölbesiktning.

Till avel rekommenderas i första hand ston som vid lägst 3 års ålder uppnår klass I eller diplom vid bedömning. Ston som inte uppnår klass I är dock också godkända för avel och kan tas in i stamboken. För att vara lämplig till avel bör stoet helst även ha över 100 i BLUP-index (leta rätt på Ditt stos BLUP-index på www.blup.se).

Det kan dessutom vara bra att ställa sig följande frågor innan man betäcker sitt sto:

  1. Vad är Ditt avelsmål?
  2. Har Du möjlighet att ta hand om ett föl/en unghäst?
  3. Passar stoet Ditt avelsmål?
    • Är stoet bedömt?
    • Är stoet tillräckligt bra för att avla på?
  4. Vad har stoet för fysiska förutsättningar?
    • Är stoet friskt, fertilt och fritt från ärftliga sjukdomar/defekter?


Stoet och den tilltänkta hingsten bör inte heller ha samma anfader i tredje led eller närmare då detta är en alltför närbesläktad parning.