Internationell avel

5 mar 2016 Information

Den svenska varmblodsaveln är internationell och andelen utländskt avelsmaterial har ökat markant under de senaste 15 åren. En fjärde del av alla ston betäcks av en svenskfödd hingst, knappt två tredjedelar av en importerad hingst och ca en tiondel av alla svenska ston betäcks av en utländsk hingst. Artificiell insemination används i över 90% av alla betäckningar och då spelar avståndet mellan sto och hingst ingen egentlig roll. Sverige har ca 5% av avelstona som finns i Europa.

Avelsindex (BLUP-värden) är inte jämförbara mellan länder utan bara inom landet. Detta beror på att länderna har lite olika raser även om vi kallar alla varmblodiga ridhästar, egenskaperna som används för att skapa avelsvärden är olika eller mätta på olika sätt. Vidare så används olika referenspopulationer (basen som utgör grunden för medelvärdet 100) och ibland kan t.o.m. olika skalor på indexen användas.