Unghästtest för 3-åringar

1 dec 2016

Under en längre tid har vi haft ett vikande deltagarantal på Kvalitetsbedömningarna och under 2017 påbörjas ett förändringsarbete av SWBs unghästtester. För 3-åringarna innebär detta inga förändringar i bedömningsformen eller tidpunkt förutom en något längre bedömningstermin.

Under en tvåårsperiod har försök gjorts med att poängbedöma ridprovet. Detta tas bort 2017 då utfallet inte var tillfredsställande.

Unghästtest för 3-åringar är den unga hästens allra första utbildningsmål. Den opåverkade hästen bedöms i tre delmoment; exteriör, gångarter i frihet och vid hand samt löshoppning. Ett frivilligt ridprov tillkommer, för att få diplom är dock ridprovet obligatoriskt vilket även gäller för att uppnå prestationsklass eller kvala till 3-årschampionatet. Även en grundlig id-kontroll görs för att säkerställa hästens identitet.

Allt deltagande i SWB sanktionerad bedömning sker på egen risk. Alla deltagare rekommenderas teckna egen olycksfallsförsäkring

Unghästtesterna arrangerades mellan 1/4 - 2/7 av SWBs regionala avelsföreningar.
I Bedömningsreglemente finns fullständig information om hur bedömningen går till.
 

Klicka för att se datum för Unghästtesten
 

Varför Unghästtest för 3-åringar?

Det är:

  • ett utbildningsmål för inridningen av unghästen
  • ett viktigt selektionsurval för ston till avel
  • en talangjakt för hästar till sporten
  • en mötesplats för köpare och säljare
  • en kvalväg till Riksstoutställningen
  • en kvalväg till 3-årschampionatet
  • en kvalväg till kvalitetsklasser, stimulanspaketet och selektonspaketet
  • ett tillfälle för råd om fortsatt utbildning och träning av kunniga domare