3-årstest

23 nov 2011 Avel, Information

Treårstestet ligger innan betäckningssäsong och efter att inridningen av den unga hästen påbörjats. Det är viktigt med en så tidig bedömning som möjligt av hingstens avkommor men samtidigt så måste man kunna göra en säker bedömning. Detta är möjligt på våren när hästen är tre år. När stoägaren fått sitt sto bedömt har han/hon göra mer fakta om stoet och kan göra ett väl underbyggt beslut på om stoet skall in i avel samt för vilken typ av hingst stoet lämpar sig för. Gör stoet ett mycket bra treårstest så kan hon tilldelas stimulanspaket. Stimulanspaket leder till att vi får in fler bra ston tidigt i avel och detta gynnar avelsframsteget i populationen.

Syftet med Treårstest

 • Utbildningsmål för inridningen av den unga hästen
 • Urvalsinstrument för ston till avel
 • Talangjakt på hästar för sporten
 • Mötesplats för säljare och köpare
 • Möjlighet till "stimulanspaket"

Fakta om Treårstest

 • 3-åriga hästar får delta
 • Genomförs på ca 20 platser under maj sedan 1999
 • Arrangeras av ASVH´s regionala föreningar
 • ca 40% av en årgång födda hästar deltar
 • Häst får delta en gång och bedöms under en dag
 • Exteriör, galopp i frihet, löshoppning, frivilligt ridprov - mångsidig bedömning
 • Grund för avkommebedömning, resultaten ingår i BLUP

Treårstestet genomfördes i sin nuvarande form första gången 1999. Syftet är att vara ett första delmål i hästens utbildning och att ge fortsatt information till hästägaren inför hästens fortsatta utbildning och karriär. Treårstesterna är viktiga ur avelssynpunkt eftersom de ingår i underlaget för BLUP-index för såväl hingstar som ston, och därmed är den tidigaste avkommeprövningen av hingstarnas nedärvning. Den allsidiga bedömningen och klassindelningen är också ett bra sätt att få fram de ston som rekommenderas till avel. Testerna är också en marknad för unga, lovande, testade hästar och ett underlag för uttagning till riksfinaler och championat.

Treårstesterna anordnas regionalt över hela landet under våren. Hästarna granskas i tre olika moment: 1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll; 2. Rörelser i frihet, löshoppning och exteriörbedömning; 3. Frivilligt ridprov. Samma protokoll används överallt och man strävar efter en enhetlig bedömning i de olika momenten.

Diplom- och klass I ston rekommenderas till avel. Förutsatt att de har lägst betyg 7 i alla moment och godkänt ridprov, har ägaren även tillgång till det så kallade stimulanspaketet. Stimulanspaketet ger ägaren förmåner vid betäckning av sitt treårssto förutsatt att en hingst som står med på Stimulanshingstlistan används. Förmånerna är: rabatt på hingstens avgifter, fri registrering av fölet påföljande år, gratis stamboksföring av stoet och rätt att starta stoet i Svenskt Avelschampionat/Breeder’s Trophy utan att lösa deltagaravgift och med årsbonus (stoet får starta bland ett år yngre hästar). Diplomston med 48 poäng eller mer, införda i grundstambok I eller III, är också kvalificerade till Riksutställning för ston där två vandringspriser utdelas; Kungakannan till bästa gångartssto och Hornsundspokalen till bästa hoppsto. De allra bästa hästarna från treårstesterna går vidare till treårschampionatet där de startar antingen som gångarts- eller hopphäst.