unghingstar vid betessläpp

Föl och unghästar

23 nov 2011 Avel

Det finns flera typer av bedömningar för föl och unghästar i olika åldrar. Gemensamt är att de alla innehåller någon form av exteriörbedömning. Utförligare information om varje bedömning, se respektive rubrik.

Exteriörbedömning.
Vid exteriörbedömning läggs idag mycket stor vikt vid att hästen ska vara ändamålsenligt byggd för det den ska användas till, d.v.s. i huvudsak ridning. Bedömning av rörelser i skritt och trav vid hand ingår alltid i exteriörbedömning. Bedömning av galopp i frihet ingår när 60-poängsskalan används.

Poängsystem
Exteriörbedömning sker enligt 50- eller 60-poängsskalan där varje bedömningsmoment betygsätts med 1-10 poäng. Vid 3-årstest och Kvalitetsbedömning samt vid Bruksprov för hingstar bedöms fler moment – se under respektive bedömning för fullständiga uppgifter.