Föl

Avelsprogram

18 nov 2011 Avel

Hur aveln skall bedrivas inom rasen bestäms till stor del av rasens storlek och marknadens krav på hästarna samt marknadens förmåga att betala för det som produceras. Avelsarbete är långsiktigt och tillräckligt visionära men ändå realistiska avelsmål är därför viktiga att sätta upp.

Om rasen har en öppen eller sluten stambok samt rasens inavelsgrad påverkar också på ett övergripande sätt avelsarbetets utformning. Inom svensk varmblodsavel, som är en stor population med en god fruktsamhet, finns inte några problem med inavel. Svenskt varmblod har en öppen stambok och har inte haft problem med s.k. ”matadoravel”. Sverige har också ett stort internationellt utbyte av hingstar och sperma sedan länge. För en framgångsrik svensk avel behöver ASVH ha ett gott samarbete med uppfödare, hingsthållare, domare, forskare, ryttare, tränare och andra utbildare samt möjliga sponsorer såväl som ett internationellt samarbete. För avelsföreningen är det också viktigt att ha ett nära och fruktbart samarbete med myndigheter och hästnäringen i sin helhet.

Stora avelsframsteg har uppnåtts under den senaste 20-årsperioden inom svensk varmblodsavel, särskilt i hoppning, men även i övriga egenskaper. Stora avelsframsteg sker även i omvärlden. Om svensk varmblodsavel ska behålla eller vidga sin marknad på hemmaplan måste den fortsätta utvecklas så att den hela tiden är internationellt konkurrenskraftig. Sverige har idag ca 5000 ston i avel och detta är ca 5% av Europas avelston och för att kunna konkurrera internationellt så måste vi ha en mycket välplanerad och effektiv avel!

För mer detaljerad information om ASVHs avelsprogram läs HÄR!