Avelsplan

28 okt 2015 Avel

Avelsplanen beskriver det praktiska avelsarbetet inom rasen. Här redovisas hur många hästar som behövs vid varje moment för att avelsmålet skall kunna nås. Ett bra och väl genomarbetat avelsprogram är en förutsättning för att en effektiv och praktiskt genomförbar avelsplan ska kunna utformas. Ansvaret för att utarbeta och vid behov revidera en avelsplan samt förankra den ligger på Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (SWB). Med en effektiv avelsplan menas att ett så stort avelsframsteg som är praktiskt och realistiskt möjligt erhålls i rasen.

SWBs avelsplan finns HÄR